A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
  • 长勺之战中为什么弱小的鲁国能战胜强大的齐国?

    2019-08-15 12:34
    长勺之战是发生在中国春秋时代齐国与鲁国之间的一场战役,发生于周庄王十四年(公元前684年)的长勺(今山东省莱芜)。此次战役是继干时之战后齐、鲁另一次重要战役。长勺之战中为什么弱小的鲁国能战胜强大的齐国?下面我...

相关专题

返回顶部