A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
  • 皇太极在丁卯之役后为什么还要出兵朝鲜?用意在哪里?

    2019-05-14 19:24
    后金建国的时候,可以说是四面环敌了。周围一共受到明朝、朝鲜、蒙古的三面夹击。明朝为了对抗后金,积极笼络蒙古,赏赐给他们大量商品和钱财。除了这个威胁之外,他们面临最大的危险就是,朝鲜和明朝结成了同盟,以...

相关专题

返回顶部