A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
  • 宋金和尚原之战

    2019-05-28 15:03
    “金人自入中原,其败衄未尝如此。”  和尚原之战是南宋初年宋军抗金战争中的重要战役之一。这次战争由著名抗金将领吴玠、吴璘兄弟俩指挥,分别于1131年五月和十月挫败金军,阻止了金军的西线攻势,保住了川陕的门...

相关专题

返回顶部