A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
  • 13岁的大唐金城公主为何嫁给只有7岁的丈夫?

    2019-08-30 10:40
    大唐宗室之女13岁的金城公主无论如何也没有想到,这样的事情会落到她的头上!她被选为出嫁给吐蕃王——当时吐蕃赞普的王后,实现“唐蕃和亲”。如果按照现在的计算方式(周岁),金城公主十足的年龄才12岁,也就是一个...

相关专题

返回顶部