A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
  • 鲁迅与沈从文为何老死不相往来?只因误信谣言

    2019-07-25 10:59
    鲁迅与沈从文同为20世纪中国最伟大的作家,但令人遗憾的是这两位曾经生活在同一时代的文学大师却有着深深的隔阂,他们从来没有会过一次面,甚至连一次直接的通信都不曾有过。有人说造成他们之间隔阂的原因是两人政治...

相关专题

返回顶部