A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
  • 裴行俭出身名门为人仗义疏财 得苏定方亲授兵法

    2019-08-14 11:17
    裴行俭出身名门之后,是唐朝名将、政治家、书法家,能文能武,世人称之为“儒将之雄”。他平定阿史德温傅、阿史那伏念之乱,计俘都支,尽平东突厥残部,为大唐立下汗马功劳。裴行俭功劳大、地位高,却没有高高在上的...

相关专题

返回顶部