A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
  • 隋唐时期最绝的阳谋,即便反复使用对手也无可奈何

    2020-06-16 16:26
    变化无穷,各有所归。今天,海佑老师继续给大家讲解隋唐时期历史风云。什么叫阳谋?就是摆在台面上的计划,对手可能知道我计划的每一步,也可能知道我每一步的目的,但就是对我无可奈何,并最终败于我手。隋唐时期,...

相关专题

返回顶部