A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
  • 清朝漠北军事商业重镇—乌里雅苏台,现在是蒙古小城镇

    2020-07-09 17:16
    乌里雅苏台这个在近代历史上比较著名的地名在现代人的眼里已经不在熟悉了,这个名不见经传的地方已经淹没在滚滚的历史潮流之中了。现在的乌里雅苏台(Улиастай)是蒙古国西北方向扎布汗省省会,过去是漠北军...

相关专题

返回顶部