A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
  • 北宋名相晏殊:成也老实,败也老实

    2020-01-09 11:53
    “老实”之福 晏殊曾经是个老实人。老实人当然常说老实话。  晏殊很牛,七岁时就有神童之名,十四岁时由两度为相的张知白大人郑重推荐,宋真宗特许,直接参加皇帝亲自主持的殿试。晏殊小小年纪,在众目睽睽之下,...

相关专题

返回顶部