A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
  • 名族英雄郑成功在临死前为什么要杀了自己的妻子和儿子?

    2019-07-30 11:06
    明末清初时期郑成功开启了收复台湾的壮举,在长达半年的时间中郑成功痛击荷兰殖民者,打得荷兰军队抱头鼠窜。迫使侵略军首领揆一拱手归还本属中华国土的台湾宝岛,从而成就了郑成功的千载英明,为后世铭记。但是,就...

相关专题

返回顶部