A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

唐高祖李渊的六叔_李祎之子_长乐王_唐朝宗室_李幼良简介

时间: 2016-09-22 热度:

唐高祖李渊的六叔_李祎之子_长乐王_唐朝宗室_李幼良简介

李幼良(?-627年5月31日),唐朝宗室,长乐王,唐高祖李渊的六叔李祎的儿子,性情暴急。

李幼良相关专题

李幼良最新消息

李幼良图片

返回顶部