A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

黑龙江省社会科学院西伯利亚所研究员侯育成 侯育成简介

时间: 2016-09-22 热度:

侯育成,男,汉族,1925年出生,河北人,中共党员。俄语,黑龙江省社会科学院西伯利亚研究员

侯育成相关专题

侯育成最新消息

侯育成图片

返回顶部