A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

八路军冀中军区第8军分区司令员 孔庆同简介

时间: 2016-09-22 热度:

八路军冀中军区第8军分区司令员 孔庆同简介

孔庆同(1912~1942),河南省光山县沙窝(今属新县)人。1942年5月在冀中反“扫荡”战斗中牺牲,时任八路军冀中军区第8军分区司令员。民政部公布第一批著名抗日英烈。

孔庆同相关专题

孔庆同最新消息

孔庆同图片

返回顶部