A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

奥地利化学家普莱格尔 普莱格尔简介

时间: 2016-09-23 热度:

奥地利化学家。1869年9月3日生于奥地利莱巴希(现南斯拉夫的卢布尔雅那);1930年12月13日卒于格拉茨。

普莱格尔相关专题

普莱格尔最新消息

普莱格尔图片

返回顶部