A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

苏联化学家谢苗诺夫 谢苗诺夫简介

时间: 2016-09-23 热度:

苏联化学家谢苗诺夫 谢苗诺夫简介

尼古拉依·尼古拉那维奇·谢苗诺夫是杰出的苏联化学家、是苏联化学界的学术带头人之一,是苏联建国后第一个获得诺贝尔奖的学者。

谢苗诺夫相关专题

谢苗诺夫最新消息

谢苗诺夫图片

返回顶部