A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

清末民初蒙古王公 棍楚克苏隆简介

时间: 2016-09-23 热度:

棍楚克苏隆(西里尔蒙古文:Гончигсүрэн,1887年-1913年),清末民初蒙古王公,内蒙古哲里木盟科尔沁左翼前旗人。清朝时袭爵多罗冰图郡王,人称宾图王。外蒙古独立后投奔库伦(今蒙古国乌兰巴托),成为博克多汗国的副总理大臣。1913年暴死于库伦。

棍楚克苏隆相关专题

棍楚克苏隆最新消息

棍楚克苏隆图片

返回顶部