A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

中医院主任医师 国家一级武术裁判 邹寿福简介

时间: 2016-09-24 热度:

中医院主任医师 国家一级武术裁判 邹寿福简介

寿福,男,1950年出生于湖南新化县,汉族,毕业于衡阳医学院。现任新化中医院主任医师,湖南南北文武学院院长兼总教练,县政协常委,中国武术七段,国家一级武术裁判。

邹寿福相关专题

邹寿福最新消息

邹寿福图片

返回顶部