A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

中国人民解放军军事医学科学院卫生勤务_金汝煌简介

时间: 2016-09-26 热度:

金汝煌,男,汉族,1919年出生,德语、英语、法语、俄语,中国人民解放军军事医学科学院卫生勤务与医学情报研究所,译审。

金汝煌相关专题

金汝煌最新消息

金汝煌图片

返回顶部