A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

法国足球明星 三届世界杯元老 巴蒂斯通简介

时间: 2016-09-26 热度:

法国足球明星 三届世界杯元老 巴蒂斯通简介

帕特里克·巴蒂斯通,法国足球明星,司职中后卫,1978—1986年间共代表法国国家队出战56场,其中4次担任队长,攻入3球。功勋级三届世界杯元老,1984年法国队夺取欧洲冠军的功臣。

帕特里克·巴蒂斯通相关专题

帕特里克·巴蒂斯通最新消息

帕特里克·巴蒂斯通图片

返回顶部