A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

抗日英雄高芳先 高芳先简介

时间: 2016-09-26 热度:

抗日英雄高芳先 高芳先简介

高芳先,男,1914年5月出生,在第二次世界大战中成为抗日英雄而名噪一时。

高芳先相关专题

高芳先最新消息

高芳先图片

返回顶部