A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

芬兰哲学家_公式化认识逻辑的发明人_亚科·欣蒂卡简介

时间: 2016-09-28 热度:

亚科·欣蒂卡(Jaakko Hintikka),1929年生,芬兰哲学家与逻辑学家,主要贡献为数学哲学与逻辑,为公式化认识逻辑的发人。

亚科·欣蒂卡相关专题

亚科·欣蒂卡最新消息

亚科·欣蒂卡图片

返回顶部