A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

原伊朗总统_赛义德·穆罕默德·哈塔米简介

时间: 2016-09-28 热度:

原伊朗总统_赛义德·穆罕默德·哈塔米简介

赛义德·穆罕默德·哈塔米 (Seyyed Mohammad Khatami) 1943年生于伊朗中部亚兹德省阿尔达坎的一个宗教家庭,1997年5月哈塔米参加伊朗总统选举并以多数票当选,1997年8月4日宣誓就职。2001年连选连任,2005年8月去职。

赛义德·穆罕默德·哈塔米相关专题

赛义德·穆罕默德·哈塔米最新消息

赛义德·穆罕默德·哈塔米图片

返回顶部