A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

唐朝大臣侯希逸 安禄山侯希逸 侯希逸个人资料

时间: 2016-09-29 热度:

侯希逸(704-765),平卢(今辽宁朝阳市)人。唐朝大臣,原为安禄山部将,后归顺朝廷。

侯希逸相关专题

侯希逸最新消息

侯希逸图片

返回顶部