A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

中国工程院院士_导弹弹头技术专家_刘连元简介

时间: 2016-09-29 热度:

中国工程院院士_导弹弹头技术专家_刘连元简介

刘连元(1941.09.02-2014.11.17),男,北京市人,中国工程院院士,导弹弹头技术专家,中国共产党优秀党员,中国著名的再入飞行器技术专家,享受国务院政府特殊津贴专家,航天一院十四所研究员,博士生导师

刘连元相关专题

刘连元最新消息

刘连元图片

返回顶部