A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

物主义运动主要发起人_现代诗人_苏非舒简介

时间: 2016-09-30 热度:

物主义运动主要发起人_现代诗人_苏非舒简介

苏非舒,1973年生于重庆丰都,现居北京。诗人,物主义运动主要发起人。因近些年来的诗歌活动,被认为是中国当代最具争议性的诗人。

苏非舒相关专题

苏非舒最新消息

苏非舒图片

返回顶部