A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

《我等到花儿也谢了》创作者 李伟菘简介

时间: 2016-09-30 热度:

《我等到花儿也谢了》创作者 李伟菘简介

李伟菘,1966年7月24日出生,新加坡著名音乐人。

1984年出道以来,获得了新加坡电台93.3FM金曲奖、北京“全球中文歌曲” 金曲奖等多个大奖。代表作品有《我等到花儿也谢了》、《心酸的浪漫》、《我们说好的》等。

李伟菘相关专题

李伟菘最新消息

李伟菘图片

返回顶部