A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

明朝政治人物 兵部尚书王宪简介

时间: 2016-09-30 热度:

明朝政治人物 兵部尚书王宪简介

王宪(1464-1537年),字维纲山东承宣布政使司兖州府东平州(今山东省东平县)人,明朝政治人物,同进士出身,官至兵部尚书

王宪相关专题

王宪最新消息

王宪图片

返回顶部