A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

三国时吴国左将军 孙冀简介

时间: 2016-09-30 热度:

中文名:孙冀;国籍:孙吴;民族:汉;职业:左将军。

吴左将军。吴帝皓闻镇东将军陆抗不与晋战,遣使罢其兵权,降为司马,

却令左将军冀代领其军,群臣皆不敢谏。

孙冀相关专题

孙冀最新消息

孙冀图片

返回顶部