A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

德国语言学家 《印度日耳曼基础语的鼻音领音》作者 勃鲁格曼简介

时间: 2016-10-01 热度:

勃鲁格曼(Karl  Brugmann,1849——1919)

德国语言学家。承认语言中的历史主义,但错误地将个人心理活动看成语言发展的主要原因,为个人心理主义语言学派的创始人之。著有《印度日耳曼基础语的鼻音领音》,《比较语法纲要》等。

勃鲁格曼相关专题

勃鲁格曼最新消息

勃鲁格曼图片

返回顶部