A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

科波拉教父 科波拉现代启示录 导演科波拉 科波拉简介

时间: 2016-10-03 热度:

科波拉教父 科波拉现代启示录 导演科波拉 科波拉简介

科波拉(Francis Ford Coppola,又译弗兰西斯·科普拉,1939年4月7日—)是美国的电影导演,其最著名的作品是《教父》(The Godfather)三部曲、《现代启示录》(Apocalypse Now)和《吸血惊情四百年》(Dracula)。

 

科波拉相关专题

科波拉最新消息

科波拉图片

返回顶部