A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

加拿大作家_加拿大维奇·涅卡夫绘画奖得主_罗丝琳·施瓦茨简介

时间: 2016-10-04 热度:

罗丝琳·施瓦茨(Roslyn Schwartz),加拿大著名的作家和插画家,曾获2004年加拿大维奇·涅卡夫绘画奖、慕尼黑国际青少年图书馆白乌鸦奖等多项国际童书画大奖,创作了十多部儿童文学作品,深受全世界儿童的喜爱。她还制作动画片,目前住在蒙特利尔。

罗丝琳·施瓦茨相关专题

罗丝琳·施瓦茨最新消息

罗丝琳·施瓦茨图片

返回顶部