A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

中国男子乒乓球运动员 陈新华

时间: 2016-10-06 热度:

中国男子乒乓球运动员 陈新华

陈新华,男,1960年生,福建省福安市人,中国男子乒乓球运动员。少年时代酷爱乒乓球,并在体校系统接受训练。进入国家队后,曾作为陪练队员,以模仿欧洲风格著称。

陈新华相关专题

陈新华最新消息

陈新华图片

返回顶部