A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

毕业于中央戏剧学院 中国内地男演员 金浩简介

时间: 2016-10-06 热度:

毕业于中央戏剧学院 中国内地男演员 金浩简介

金浩,1988年2月6日出生于山东省,毕业于中央戏剧学院08级表演系,中国内地男演员

代表作《非嫁不可》《寒冬》《踏破硝》《苏染染追夫记》

金浩相关专题

金浩最新消息

金浩图片

返回顶部