A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

萨莫拉·马谢尔的妻子 格拉萨简介

时间: 2016-10-06 热度:

萨莫拉·马谢尔的妻子 格拉萨简介

格拉萨·马谢尔(Graca Mache)是莫桑比克已故前总统萨莫拉·马谢尔的妻子,是尼尔森·曼德拉的第三任妻子。格拉萨一生中有三个最爱——她的国家、莫桑比克前总统萨莫拉·马谢尔和曼德拉。

格拉萨相关专题

格拉萨最新消息

格拉萨图片

返回顶部