A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

中国人民解放军少将_原援西军司令部作战参谋长_原驻南斯拉夫大使馆武官_丁甘如简介

时间: 2016-10-07 热度:

中国人民解放军少将_原援西军司令部作战参谋长_原驻南斯拉夫大使馆武官_丁甘如简介

丁甘如((1917—1995),福建省上杭县人;中国人民解放军少将;先后担任作战科测绘员、援西军司令部作战参谋长、驻南斯拉夫大使馆武官等职务。

丁甘如相关专题

丁甘如最新消息

丁甘如图片

返回顶部