A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

原海军基地副司令员_原江苏省航海学会副理事长_原海军舰队参谋长_彭一坤简介

时间: 2016-10-07 热度:

彭一坤,历任海军基地副司令员,海军舰队参谋长,海军学院训练部部长、副院长,江苏省航海学会副理事长。

彭一坤相关专题

彭一坤最新消息

彭一坤图片

返回顶部