A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

革命烈士_冉庄地道战组织者_张森林简介

时间: 2016-10-07 热度:

革命烈士_冉庄地道战组织者_张森林简介

张森林,1909年生,1938年加入抗日民主政权,曾担任区委书记兼清苑县大队政委。他领导当地军民英勇抗击日本侵略者,是冉庄地道战主要创始者之一。1943年被捕,他坚贞不屈,最后被敌人活埋,年仅三十四岁

张森林相关专题

张森林最新消息

张森林图片

返回顶部