A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

原上海音乐学院院长_丁善德学生_许舒亚简介

时间: 2016-10-08 热度:

原上海音乐学院院长_丁善德学生_许舒亚简介

许舒亚,1961年出生于吉林长春,最初学习大提琴,1978年考入上海音乐学院作曲指挥系,先后随朱践耳先生和丁善德先生攻读作曲;1982年他的处女作(小提琴协奏曲)获美国亚历山大·齐尔品基金会作曲比赛一等奖。

许舒亚相关专题

许舒亚最新消息

许舒亚图片

返回顶部