A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

奥地利作曲家_歌唱家_乌多·尤尔根斯简介

时间: 2016-10-08 热度:

奥地利作曲家_歌唱家_乌多·尤尔根斯简介

奥地利著名作曲家歌唱家,德语地区流行乐坛传奇人物。是几代乐迷的崇拜偶像。他一生创作超过900首歌曲,很多都成为在德语地区家喻户的经典歌曲,并销售出了上亿张唱片。

乌多·尤尔根斯相关专题

乌多·尤尔根斯最新消息

乌多·尤尔根斯图片

返回顶部