A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

塞内加尔职业篮球运动员_马马杜·桑伯简介

时间: 2016-10-09 热度:

马马杜·桑伯 (Mamadou Samb)1989年12月31日生于塞内加尔姆布尔,塞内加尔职业篮球运动员,司职小前锋和大前锋,现效力于西班牙巴塞罗那篮球队。

马马杜·桑伯相关专题

马马杜·桑伯最新消息

马马杜·桑伯图片

返回顶部