A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

西班牙古典音乐作曲家 法利亚简介

时间: 2016-10-09 热度:

西班牙古典音乐作曲家 法利亚简介

曼努埃尔·德·法利亚(Manuel de Falla,又译法拉、法雅,1876年11月23日–1946年11月14日)是一位西班牙古典音乐作曲家。

法利亚相关专题

法利亚最新消息

法利亚图片

返回顶部