A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

启功先生弟子_崔如琢弟子_北京师范大学毕业生_蔡茂友简介

时间: 2016-10-09 热度:

启功先生弟子_崔如琢弟子_北京师范大学毕业生_蔡茂友简介

蔡茂友,1963年出生于江西九江瑞昌市。1982年于瑞昌二中考入北京师范大学中文系,书法师从启功先生和秦永龙老师,绘画拜崔如琢先生为师。

蔡茂友相关专题

蔡茂友最新消息

蔡茂友图片

返回顶部