A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

阳江市美术家协会会员_广东省老年书画家协会会员_张炳林简介

时间: 2016-10-09 热度:

阳江市美术家协会会员_广东省老年书画家协会会员_张炳林简介

张炳林,男,1947年生,阳江市人。长期从事教育工作,曾担任过美术老师。退休后潜心书画学习与创作,现为阳江市美术家协会会员,阳江市、广东省老年书画家协会会员。

张炳林相关专题

张炳林最新消息

张炳林图片

返回顶部