A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

汕头话剧团团长_潮汕名剧《夏雨来》编剧_《72家房客》演员_赵曙光简介

时间: 2016-10-09 热度:

汕头话剧团团长_潮汕名剧《夏雨来》编剧_《72家房客》演员_赵曙光简介

曙光,汕头话剧团团长、潮汕著名话剧演员、潮汕名剧《夏雨来》的编导和主演。

作品主要有《72家房客》、《369抢亲》、《369开当铺》、《有钱就是妈》等。

赵曙光相关专题

赵曙光最新消息

赵曙光图片

返回顶部