A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

游戏制作人简介

时间: 2016-10-10 热度:

游戏制作人简介

游戏制作人(Game Producer)主要指全面掌握了从研发到运营整个体系知识的游戏项目的总负责人,在其管理下实现游戏研发运营一体化。目前,国际上最主流,也是最流行的,被使用的最多的制作人体制(如:小岛秀夫、宫本茂、铃木裕)。国内也在走此类趋势,代表公司为上海盛大、深圳腾讯、久游网。在巨人网络则是事业部,变相的制作人制度。

游戏制作人相关专题

游戏制作人最新消息

游戏制作人图片

返回顶部