A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

红楼梦史鼐 史湘云之叔 贾母之侄 史鼐简介

时间: 2016-10-11 热度:

《红楼梦》中的男性人物,世袭保龄侯、尚书令史公次孙(也就是史公嫡长子次子),忠靖侯史鼎之兄,史湘云之叔,贾母之侄。

首见于第25回。

史鼐相关专题

史鼐最新消息

史鼐图片

返回顶部