A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

香港中文大学讲座教授黄乃正 黄乃正简介

时间: 2016-10-11 热度:

生于香港,原籍广东台山。

1973年以一级荣誉毕业于香港中文大学化学系。

1976年获英国伦敦大学博士学位。香港中文大学讲座教授

黄乃正相关专题

黄乃正最新消息

黄乃正图片

返回顶部