A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

美国国家科学院院士_雅各布·比格雷森简介

时间: 2016-10-11 热度:

作为美国国家科学院(NAS)和美国艺术与科学学院(AAAS)的院士,雅各布·比格雷森在铀-235实现量产的研究中,与其合作者提出通过气体反应来测定同位素变化的简单理论,为同位素化学领域的开拓起到很大的作用。

雅各布·比格雷森相关专题

雅各布·比格雷森最新消息

雅各布·比格雷森图片

返回顶部