A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

南斯拉夫-瑞士化学家_普雷洛格简介

时间: 2016-10-11 热度:

南斯拉夫-瑞士化学家_普雷洛格简介

普雷洛格, 南斯拉夫-瑞士化学家。1906年7月23日生于南斯拉夫的萨拉热窝(当时属奥匈帝国)。 普雷洛格在布拉格受过教育,曾一度在卢齐契加门下学习。1936年,他入南斯拉夫的萨格勒 布大学供职。1941年德军入侵南斯拉夫,他便逃到瑞士,并定居在个国家。,他成为1975年诺贝尔化学奖的获得者之一。

普雷洛格相关专题

普雷洛格最新消息

普雷洛格图片

返回顶部