A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

律师和阿根廷总统_路易斯·萨恩斯·佩尼亚简介

时间: 2016-10-12 热度:

路易斯·萨恩斯·佩尼亚·达比拉(西班牙语:Luis Sáenz Peña Dávila,1822年4月2日- 1907年12月4日) ,律师和阿根廷总统(1890年—1892年)。

路易斯·萨恩斯·佩尼亚相关专题

路易斯·萨恩斯·佩尼亚最新消息

路易斯·萨恩斯·佩尼亚图片

返回顶部